Systemy barier drogowych
i mostowych

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

Nasze działania realizujemy na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie całego kraju, a także na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Do wykonywania wszystkich powyższych usług używamy profesjonalnego sprzętu.

Posiadane doświadczenie pozwala nam na podjęcie się wykonawstwa najbardziej wymagających konstrukcji, oraz montaż każdego ze znanych systemów akustycznych. Nad poprawnym wykonawstwem robót czuwa wykwalifikowana kadra pracownicza, pozostająca do dyspozycji Zamawiającego, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Top